Ochrana osobních údajů

Správce

Nakopni.Mě s.r.o.
Nové sady 2
602 00 Brno

IČ: 29297125, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 71973, (dále jen jako „Správce“).

Kontaktní údaje Správce

E-mail: projekty [at] nakopni [dot] me
Poštovní adresa: Nové sady 2, 602 00 Brno

Zpracování osobních údajů

Účel zpracování osobních údajů: prezentace projektů, sběr investic k projektům a zasílání e-mailových novinek souvisejících s portálem www.nakopni.me.

Seznam osobních údajů

Následující osobní údaje mohou být s Vaším vědomím zpracovávány:

  • Jméno a příjmení
  • E-mailová adresa

Při zpracování osobních údajů nedochází k profilování na základě automatizovaného zpracování. Zpracování však může být manuální.

Vaše osobní údaje nejsou zasílány mimo EU.

Doba uložení Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu existence Vašeho profilu. Osobní údaje bez vazby na Vaši registraci uchováváme na dobu max. 10 let, pokud není uvedeno jinak.

Další zpracovatelé osobních údajů

Správce pro zajištění zpracování osobních údajů může také využít své zpracovatele, se kterými má uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Aktuálně může Správce využít zpracovatele:

  • Poskytovatel produkčního serveru: ONEsolution s.r.o., Cejl 82/58, Zábrdovice, 602 00 Brno

Dalšími zpracovateli jsou pak zakladatelé úspěšných projektů. Po úspěšném zakončení projektu (projekt nasbíral potřebné minimum financí) je zakladateli takového projektu předán seznam všech investorů s těmito osobními údaji:

  • Jméno a příjmení všech investorů
  • E-mailová adresa všech investorů

Zdroje pro získání osobních údajů

Správce získává osobní údaje prostřednictvím registračního formuláře, formuláře pro odeslání investice nebo kontaktního formuláře.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Kdykoli můžete odvolat dříve udělený souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání e-mailových novinek. Odvolání lze provést zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či odkazem v patičce e-mailu s novinkou. Odvoláním souhlasu není dotčeno právo na zpracování Vašich osobních údajů před jeho odvoláním.

Právo požadovat informace a přístup ke zpracování osobních údajů

Můžete požádat o informaci, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů. Požádat o informaci a přístup ke zpracování Vašich osobních údajů můžete zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na výmaz

Můžete požádat o výmaz Vašich osobních údajů, kdy je naší povinností takto učinit bez zbytečných odkladů. Právo na výmaz Vám však můžeme odmítnout dle zákonných důvodů, a to buď v případě, kdy osobní data potřebujeme k plnění smlouvy, nebo nás k jejich uchování zavazuje právní povinnosti či oprávněný zájem Správce. Požádat o výmaz Vašich osobních údajů můžete zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů

Můžete požádat o opravu, popř. doplnění Vašich osobních údajů Správce zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na omezení zpracování

Můžete požádat Správce o ukončení zpracovávání osobních údajů zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

Právo na přenositelnost údajů

Můžete požádat o Vaše osobní údaje ve formátu potřebném pro další automatizované zpracování. Požádat o soubor s Vašimi osobními údaji můžete zasláním e-mailové zprávy na adresu Správce či písemně na kontaktní adrese Správce.

 

Projekt dne

Samostatné bydlení pro autisty

20% splněno
200 000,-
investováno
243 dní zbývá

Náhodné projekty

Vytoužené studium v Londýně

84% splněno
505 000,-
investováno
17 dní zbývá

Maskot pro neziskovou organizaci

56% splněno
5 600,-
investováno
4 400,-
Kč  zbývá do konce
Jak to funguje?