Výukové programy

0 hod. zbývá
5 investorů
5% splněno
4 800,-
investováno

neúspěšný projekt

možnost investic skončila

 • Projekt se zaměřuje na tvorbu výukových materiálů především z oblasti historie.

  Vážení čtenáři těchto řádků,

  jsme poněkud zvláštní trio, které se rozhodlo vytvořit svým způsobem neobvyklý program. Nejde nám jen o to podpořit zájem o historii, který – jak se nám zdá – v poslední době poněkud skomírá, nechceme ani nabídnout pouhé odklikávání odpovědí v klasických přehledech, což vždy v konci směřuje k poněkud zjednodušenému encyklopedismu, naším cílem je vytvářet programy pokrývající určité období (nikoli dějiny v kostce), jimiž bychom chtěli formou určité cesty podnítit přemýšlení, všestrannost, hledání souvislostí, pokusit se motivovat. Žák bude v určitém „herním příběhu“ kromě faktografických znalostí muset uplatnit i schopnost práce s obrázky, dobovými texty, videem…, za splněné úkoly bude získávat občas odměny, které mu budou pomáhat v dalších krocích. Kromě ověření si vlastních znalostí získá i nové poznatky, osvojí si různé postupy, pozná své silné i slabé stránky atd. To vše chceme zčásti propojit i s dalšími vědními obory jako je zeměpis, literatura, biologie apod. A aby byla práce co nejbohatší, kromě odpovědi kliknutím, půjde i o interaktivní úkoly (např. obléci postavu do šatů dané epochy), psaní odpovědí, přiřazování, přetahování částí aj.

  Konkrétně: (zatím jsou udělány zkušební verze: Egypt 1, Egypt 2, Národní obrození, Evropa v 18. stol., Řecko…)

  Na příkladu z Egypta: čeká Vás plavba po řece Nil s několika zastávkami v důležitých městech. Zde se plní úkoly, které obvykle s městem souvisejí: stavba pyramidy, hieroglyfy a jejich luštění, každodenní život v Egyptě, móda, ale třeba i mumifikace! Kromě obvyklého učiva jsou na určitých místech vloženy i prvky hry, které mají spíš obohatit, vést k přemýšlení (nebývají součástí závěrečného hodnocení). Způsob odpovědí je různorodý – výběr správné odpovědi, zapsání odpovědi, přiřazení (např. pojem – definice), interakce – umístění obrázku či pojmu na určité místo atd. Ne vždy jsou však nutné vědomosti, někdy stačí všímavost, úvaha. Délka programu je asi 30 minut, ale závisí spíš na tempu práce jednotlivce (délku by bylo možno také upravovat). Primárně je aplikace určena žákům 2. stupně ZŠ, ale potrápit hlavu by si s ní mohli i středoškoláci.

  Tvorba takových programů je samozřejmě náročná, je zapotřebí množství jiných podpůrných aplikací (grafických, animačních, zvukových), které jsou bohužel mnohdy značně drahé, navíc v limitovaných licencích. Jelikož chceme, aby byl výsledek co nejlepší, nemůžeme ale zvolit jinou cestu. Jakákoli Vaše podpora bude opravdu především nakopnutím, jež má pomoci v rozjezdu, tedy v nákupu základních aplikací. Předpokládáme, že hlavními zájemci by mohli být učitelé; vzhledem k tomu, že programy mají zabírat kratší časové úseky, je pochopitelné, že výsledné produkty nemohou být příliš drahé, protože celé sady by si pak zřejmě nikdo nekoupil. Neklademe si za cíl ani příliš velký akční rádius. Jedním z důvodů je i to, že bychom rádi poskytli případným zájemcům plnou podporu. Právě např. učitelé jsou s lecčím nespokojeni, to by v programu měli rádi, to zase by raději vypustili. Rádi bychom programy z části upravovali na míru samotným uživatelům (pokud by to nenarušovalo základní ideu), což je dle nás služba, s kterou se sotva kde setkají.

  Z výčtu výše je nejspíš patrné, že samotný projekt neskýtá příliš šancí na nějakou značnou výdělečnost, naopak bude vyžadovat hodně nadšení a úsilí ze strany tvůrců a pravděpodobně opakující se investice po vypršení licencí. Už nyní jsme do prvních prototypů vložili stovky hodin práce: využíváme často vlastních grafických materiálů (nejen kvůli autorským právům, ale také aby co nejvíce naplňovaly naše záměry), každý program bude mít zvukové stopy, aby měl např. méně zdatný čtenář stejné možnosti jako knihomil; první pokusy jsme si otestovali ve zkušebních verzích, ale budeme je muset znovu předělat v lepších aplikacích.

  Podporu našemu projektu můžete prokázat už tím, že jej třeba přepošlete někomu, o kom si myslíte, že by ho mohl zaujmout.

  Děkujeme

 • Tento projekt zatím nemá žádné aktuality.

 • Komentáře může vkládat pouze přihlášený uživatel.

  Tento projekt zatím nemá žádné komentáře.

Odměny

150,-

Poděkování a PF s historickou tématikou.

0 investorů

300,-

Jeden výukový program, který si budete moci vybrat z nabídky.

1 investor

500,-

Výukový program Starověký Egypt (jde o dva programy).

1 investor

1 000,-

Čtyři výukové programy.

2 investoři

1 500,-

Čtyři výukové programy s možností výměny některých otázek dle Vašich požadavků.

0 investorů

2 000,-

Tvorba programu kompletně dle Vašeho zadání (s historickou tématikou, rozsah dle našich programů) + čtyři Vámi vybrané programy.

1 investor

zvolená investice do projektu

Co se bude dít po odsouhlasení částky?

 1. 1. Investovanou částku zaplatíte převodem na náš účet.
 2. 2. Po uzavření projektu dojde k vyhodnocení, zda byl projekt úspěšný nebo ne.
 3. 3. Pokud byl projekt úspěšný, získáte od zakladatele projektu Vaši odměnu.
 4. 4. Pokud byl projekt bohužel neúspěšný, vrátíme Vám celou investovanou částku na Váš účet.

Kontaktní údaje

Prosím vyplňte Vaše kontaktní údaje:

Storno Investovat